Vene

 
  • 4 vedenalaista TV-kameraa monitoreineen
  • viistokaikuluotain/pohjatutka
  • reittipiirturi
  • metallinetsintärobotti
  • magnetometri
  • useita käsikäyttöisiä metallinilmaisimia
  • videokaikuluotain