Punkaharjulainen Reino Savukoski on vapaaehtoistyönä vuodesta 1987 saakka suorittanut vedenalaisia etsintöjä eri puolella Suomea sekä Venäjän, Viron ja Ruotsin alueilla. Hän on löytänyt yli 112 kadonnutta henkilöä. Apunaan hänellä on hukkuneiden etsintään koulutettu koira sekä erikoislaittein varusteltu vene. Kulut toiminnasta Reino Savukoski on kattanut erilaisilla tilapäistöillä, omaisten vapaaehtoisesti maksamilla palkkioilla (kilometrikorvaukset matkoista ja veneen polttoainekulut) ja muutaman nimettömänä pysyttelevän tukijan avulla. Katsomme, että Reino Savukosken suorittama työ on niin arvokasta, että sen tukemiseen on tarvetta.

Etsintäveneen Tuki ry:n tarkoitus on kerätä varoja veneen ja sen laitteiden ylläpitoon sekä joskus mahdollistaa etsinnät myös siinä tapauksessa, että kadonneen omaisilla ei ole mahdollisuutta kustantaa aiheutuvia matka- ja polttoainekuluja. Etsintäveneen Tuki ry. on anonut toimintaa varten avustuksia erilaisilta yhdistyksiltä ja säätiöiltä. Yhdistyksen toiminnan avulla on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa kadonneiden etsintää ja samalla auttaa omaisten asemaa. Etsintäveneen Tuki ry. ei maksa Reino Savukoskelle palkkaa eikä päivärahaa. 

Herkät laitteet ja koneet ovat rikkoutuneet etsinnöissä useaan otteeseen. Korjaus- ja huoltokulut ovat vaatineet mittavan osan yhdistyksen saamista jäsenmaksuista ja avustuksista. Kaikki tuet ja lahjoitukset ohjataan yhdistyksen tilille suoraan ja ne menevät lyhentämättöminä etsintäveneen toiminnan tukemiseen. Käteissuorituksia ei oteta vastaan.